Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2015-03-16

Cambio COSMIC indføres bredt i nøje forberedt ”Big Bang”

Klockan 03.00 på natten den 18 mars inträffar en noga förberedd ”Big Bang” i Region Jämtland Härjedalen. Vid detta klockslag breddinförs Cambio COSMIC R8.0 i hela regionens hälso- och Klokken 3.00 om natten den 18. marts indtraf et nøje forberedt “Big Bang” i Region Jämtland i Härjedalen. På det tidspunkt blev Cambio COSMIC R8.0 indført bredt i hele regionens sundhedsvæsen. Forandringen berører cirka 2.500 brugere, et hospital og næsten 30 sundhedscentraler.

– Når vi går over til Cambio COSMIC, får vi adgang til en moderne og teknisk holdbar it-løsning, der effektivt støtter plejens arbejdsprocesser, siger it-chef i Region Jämtland Härjedalen, Marit Nilsson.

Regionen har valgt en fælles bred indførelse i stedet for at indføre Cambio COSMIC trinvis i organisationen – deraf navnet “Big Bang”.
– Vi vurderede, at det ville betyde et omfattende merarbejde og mange vanskeligheder at dokumentere i to parallelle systemer. Derfor går alle virksomheder samtidig over til Cambio COSMIC, forklarer Marit Nilsson.
Det er ikke nogen tilfældighed, at Cambio COSMIC indføres kl. 3.00 om natten, tidspunktet er valgt for at gøre overgangen lettere.
– I praksis betyder det, at akutmotagelsen, IVA, centraloperation og afdelingerne på Östersunds sjukhus starter først ud, mens modtagelserne og sundhedscentralerne logger ind i systemet om morgenen, når dagens arbejde starter, forklarer Marit Nilsson.

Detaljeret planlægning
Overgangen betyder en stor forandring, og der er mange dele, der skal falde på plads på det rigtige tidspunkt. Det bliver sandsynligvis den første gang i Sverige, at et helt informationssystem til sundhedsbranchen bliver udskiftet i et “Big Bang”, men Marit Nilsson er helt rolig.
– Arbejdet har været i gang siden efteråret 2013, og alt er planlagt ned til mindste detalje. Vi har fået en rigtig god støtte af Cambio igennem hele processen blandt andet ved indførelsen af et skarpt pilotprojekt på børne- og ungdomsmedicinsk klinik i maj 2014, fortæller hun.
Også Cambios projektleder hos Region Jämtland Härjedalen, Krister Edman, er fuld af fortrøstning.
– Jeg oplever, at organisationen er godt forberedt, og personalet står klar. Repræsentanter fra Cambio er på plads, lige som personale fra it-driftsleverandøren, fortæller hun.

250 superbrugere
I forløbet er 250 superbrugere – læger, sygeplejersker med flere – blevet uddannet i det nye it-system. Superbrugerne har derefter uddannet deres kolleger ude på arbejdspladserne. På hver enhed findes der også tværprofessionele indførelsesgrupper. Det er virksomhedens chef, der har ansvaret for, at Cambio COSMIC indføres på en patientsikker måde i den enkelte enhed. Marit Nilsson fremhæver, at plejepersonalet har gjort et kæmpe arbejde. Uden dette engagement ville indførelsen tage betydeligt længere tid, konstaterer hun.

Udgår fra en ren database
– Baggrunden for udskiftningen er, at vores nuværende it-system, der blev indført i 2005, begyndte at blive forældet. Et moderinseringsarbejde gik i gang, men efterhånden kom vi frem til, at det bedre kunne betale sig at købe et helt nyt system. Vi valgte også at undlade at flytte information fra det gamle system, men i stedet gå ud fra en ren database, forklarer Marit Nilsson.

En ren database betyder, at oplysninger skal overføres manuelt ved patientens første kontakt med sundhedsvæsenet efter overgangen til Cambio COSMIC. Det handler blandt andet om oplysninger om smitte eller sygdom, der påvirker den behandling, der kan gives.
Et sammendrag af tidligere sygdomme og levevaner oprettes efterhånden for hver patient i fælles dokument for “Basisinformation”.
– Det her er en nyhed, der indføres for at reducere dagens dobbeltdokumentation. Andre oplysninger, der læses ind i det nye system manuelt er f.eks. ventelister og ubesvarede henvisninger, fortæller Marit Nilsson.

God kvalitet fra begyndelsen
Forskellige erhvervsgrupper deltager i dette arbejde, og der er også indkaldt ekstra personale til at hjælpe til. Visse opgaver kan dog kun håndteres af læger, f.eks. lægemiddellisten hvor uaktuelle lægemidler skal fjernes ved overførslen.
– Når vi begynder fra begyndelsen, får vi en god kvalitet af informationerne i systemet, hvilket er en stor gevinst, fremhæver Marit Nilsson.
Til at begynde med, vil den gamle it-støtte være tilgængelig via et vindue på computerskærmen eller på en skærm ved siden af. Efter et stykke tid, bliver det flyttet til regionens e-arkiv, hvor det også fremover bliver muligt at nå via Cambio COSMIC..

Indbyggerne er informeret
Lige nu er de aller sidste forberedelser til overgangen til Cambio COSMIC i gang. Regionens indbyggere er også blevet informeret om, at der skal indføres et nyt informationssystem den 18. marts, og at det kan betyde længere produktion og mindsket tilgængelighed i de første uger.
Region Jämtland Härjedalen regner med, at det kan tage op til et halvt år, inden alt er faldet på plads, og de nye rutiner funger fuldt ud.
– Men nu fokuserer vi hundrede procent på “The Big Bang” og håber, at overgangen går efter planerne, siger Marit Nilsson.

Korte fakta om Cambio COSMIC R8.0
• Cambio COSMIC R8.0 er næste generation af informationssystemet Cambio COSMIC.
• Cambio COSMIC R8.0 hviler på en moderniseret teknisk platform. Den indeholder en lang række praktiske forbedringer som flere filterfunktioner, ny udskrifthåndtering og enhedsoversigt.
• Den nye version indeholder også en udvidet støtte til håndtering af henvisninger. Med det nye henvisningsmodul, Cambio COSMIC Referral bliver det lettere at følge henvisningen og udskifte og supplere information i behandlingsprocessen. Der gives også støtte til at håndtere elektroniske henvisninger til andre behandlere i Sverige.

Del siden

Logotype

Cambio blev grundlagt i 1993 og har siden da leveret heldækkende it-løsninger til sundhedsorganisationer. I dag er Cambio en e-sundhedsvirksomhed, der leverer smarte, pålidelige og brugervenlige løsninger til at forbedre behandlings- og patientsikkerhed med en markedsledende position i Norden og tilstedeværelse i Storbritannien, hvilket inkluderer mere end 100.000 brugere. Vi er engageret i at forbedre sundhedsvæsenet samt patientsikkerheden.
Følg os på:
FacebookInstagram
Kontakt:
Phone Mail Map