Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2017-05-11

Digitalisering i ambulancer – en fortjent beskrivelse

God eSundhed for ambulance enheder betyder, ifølge det svenske eSundheds agentur, at ambulancer skal have tilgang til opdaterede kort, digital beslutningssupport, tilgang til internet, tilstrækkelig dækning til at kunne kommunikere med sin omverden, sammenholdt journalføring samt have mulighed for at give feedback på eksisterende services.

Region Kronoberg har fået den højeste rangering af alle 21 svenske kommuner og amter, når det handler om tilgang til information og beslutningssupport.
Til trods for at i stadig anvender og sender fax beskeder i ny og næ, er i de bedste i landet til at gøre brug af de muligheder digitaliseringen bringer med sig. Er faxmaskinen ikke et udateret apparat når man har computere?
-Det er ulovligt at bruge domænet til at sende patient information, ellers havde dette naturligvis været at foretrække. Information om et individs helbred og andre personlige oplysninger er beskyttet af datasikkerhedsloven, udtaler Richard Andersson.

Hvorfor oplever i så store fremskridt i Region Kronoberg?
-Jeg har en ydmyg og pragmatisk holdning, både til at have fået den bedste rangering i undersøgelsen og i forhold til mine kollegaer i andre regioner og amter, der også oplever flotte fremskridt.
-I 2008 valgte vi IT-sporet, og blev dermed en af de første ambulanceorganisationer i landet til at gøre brug af en digital ambulance journal, takket være et succesfuldt samarbejde med Ortivus og deres MobiMed Smart platform.
-Dette skete i kombination med et godt og tæt samarbejde med Region Kronobergs IT-enhed , hvor jeg, afhængig af sagens karakter, havde kontakt med 10 forskellige personer. Det er derfor vi har klaret det så godt som vi har, siger Richard.

Mange moderne IT-løsninger
Gennem årene har diverse ambulance enheder udviklet mange moderne IT-løsninger, hvor flere ligger til grund i Richards entusiasme, vedholdenhed og handlekraft.
Det er derudover også helt tydeligt, at Richards baggrund som specialtrænet ambulancesygeplejer med speciale indenfor systemudvikling af IT systemer har været til stor fordel for virksomheden.
Da vi mødtes for 3,5 år siden, havde Richard lige udviklet et computerprogram, der administrerer det daglige tilsyn af ambulancerne.
I Richards verden handler det hele tiden om at udvikle nye og effektive IT-løsninger til hans arbejdsplads.

Hvad arbejder du på lige i øjeblikket?
-En hel del forskellige ting. Bl.a. Dynamisk Ressourcehåndtering, Stærkere sygehusledelse, Trafiklysstyring og Wi-Fi i alle ambulancer. Derudover har jeg også fokus på at fortsætte integrationen mellem sygehusenes journalsystem, Cambio COSMIC, og vores platform MobiMed Smart, fortæller Richard.

DRH – Dynamisk Ressourcehåndtering
Lidt forenklet beskrevet handler det om, at SOS-operatøren får vist en detaljeret beskrivelse af hvilke ambulancer, der hurtigst kan ankomme til en lokation, og samtidig have den passende ekspertise til hvad end opgaven kræver.
-Hvis opgaven drejer sig om eksempelvis en fødsel, vil operatøren se en liste over ledige ambulancer, som er bemandet med en jordemoder.
-Handler det om kuvøsetransport, vil operatøren se en liste over ambulance, der kan køre med en kuvøse.
-Ekspertise, udstyr og ambulance bliver dermed koblet med hvad end den enkelte situation kræver, uanfægtet af geografisk placering, siger Richard.

Stærkere sygehusledelse – PS Plus
Præhospital behandling har vist sig at være en meget kompleks opgave. En person med gode lederskabskvaliteter har større sandsynlighed for at lykkes med sine opgaver af denne type.
-Der er skemalagt til altid at være to PS-Plus uddannede personer i et amt (24/7), som kan give assistance, hjælp eller påtage sig lederrollen hvis det er en meget alvorlig situation det drejer sig om.
– Disse ’PS-Plussere’ og ambulancechefer, der er i beredskab, logger ind med deres kompetencer ved en Rakel Station, når deres vagt starter. Det gør nemlig at SOS-operatøren kan se hvilken bil, der har hvilke kompetencer. På nuværende tidspunkt er det kun disse to, ’PS-Plussere’ og ambulancechefer, der anvendes som del af et standard ambulanceteam. Projektet er en teknisk test, som skal understøtte SOS-operatørerne i deres arbejde, fortæller Richard.

Trafiklysstyring
Växjö er en by i kraftig udvikling og der kommer stadigt flere trafiklys til, for at regulere flowet i byens trafik. Dette har også indvirkning på ambulancernes fremkommelighedsmuligheder ved akutte situationer.
For at sikre at ambulancen kan komme så hurtigt som muligt gennem byen, har Richard sammen med Växjö Kommune og Rakels ansvarshavende bygget et trådløst og fuldautomatisk Rakel kommunikationssystem, der forbinder ambulancerne med et bestemt antal trafiklys i Växjö centrum.
-Der er to virtuelle GPS-punkter placeret i nærheden af forskellige trafiklys. Når en ambulance, der er sendt afsted på en opgave af 1. prioritet, passerer to af disse GPS-punkter, vil ambulancens computer, under særlige og stringente forhold, udregne hvornår ambulancen vil være fremme ved næste trafiklys, og så sende en anmodning om at få lyset til at blive grønt. Det grønne lys vil derefter være aktivt i 30 sekunder.

Wi-Fi i alle ambulancer
Arbejdet med at få alle ambulancer udstyret med Wi-Fi er i gang.
-Det ville give en langt større tilgængelighed til computerne. Ledninger og og kabler til computere ville blive gjort overflødige. Det næste step er derfor også at erstatte computerne med tablets, siger Richard, og tilføjer:
-Vi arbejder i øjeblikket også på yderligere at integrere og koble hospitalernes (Växjö og Ljungby) journal system, COSMIC, med vores MobiMed Smart platform fra Ortivus.
-Vores ambulancejournal skal automatisk kunne linkes til det sammenholdte journalsystem.
-Første step er en præcis besøgslogning i Cambio COSMIC over specifikke søgeord, som kan give et tydeligt billede af en patients problemer og lidelser. Derudover vil der være en PDF, som indeholder ambulancejournalen, og som vil hænge sammen med den overordnede patientjournal.
-I step to vil vi, i den ikke så fjerne fremtid, være i stand til at kunne se al information om en patient langt hurtigere end i dag. Bare ved tryk på en knap på computeren eller en tablet.
-Fleksibiliteten ved computer/tablet, Wi-Fi og apps vil ændre markant på hvor simpelt vi kan udføre flere af vores opgaver.
-Jeg, og vi, mener at hovedfokus bør være at lave noget, der er simpelt at anvende. Når vi laver en ny IT-service bør det været at forstå og brug – for alle, konkluderer Richard Andersson.

Link til original artikel

Del siden

Logotype

Cambio blev grundlagt i 1993 og har siden da leveret heldækkende it-løsninger til sundhedsorganisationer. I dag er Cambio en e-sundhedsvirksomhed, der leverer smarte, pålidelige og brugervenlige løsninger til at forbedre behandlings- og patientsikkerhed med en markedsledende position i Norden og tilstedeværelse i Storbritannien, hvilket inkluderer mere end 100.000 brugere. Vi er engageret i at forbedre sundhedsvæsenet samt patientsikkerheden.
Følg os på:
FacebookInstagram
Kontakt:
Phone Mail Map