Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2018-02-12

Digitale værktøjer gav mere tid til patienterne

Mere tid til patienten, mere sikker behandling og en stærkere holdånd. Med indførelsen af den mobile grænseflade COSMIC Nova Ward, blev Afdeling 30 på regionssygehuset i Kalmar et perfekt eksempel på vellykket digitalisering og forandringsledelse i behandlingssystemet. Efter afdelingens succes, planlægger sygehuset nu en bredere indførelse af systemet.

På den geriatriske kliniks palliative afdeling på sygehuset i Kalmar blev der påbegyndt et spændende pilotprojekt i 2014. Som en af landets første behandlingsafdelinger, fik Afdeling 30 mulighed for at teste den digitale og mobile virksomhedsstøtte COSMIC Nova Ward.

– Det har bestemt givet os mere tid til patienterne, og vi har fået en bedre holdånd samt et bedre samarbejde mellem de forskellige personalegrupper. Det gør det også nemmere at se, hvad der skal gøres for hver enkelt patient, hvilket giver en mere sikker behandling, siger sygeplejersken Anders Carming, som var projektleder for implementeringen.

Erstatter tavler og notesblokke
COSMIC Nova Ward består af to komponenter, Nova Board og Nova Tablets, som er koblet direkte til journalsystemet COSMIC. Nova Board erstatter analoge whiteboards med digitale og interaktive tavler. De digitale whiteboards gør det nemmere for sundhedspersonalet at få et samlet overblik over situationen på afdelingen, og giver tillige mulighed for fordybelse omkring enkelte patienter.

Nova Tablet erstatter til gengæld de analoge notesblokke og papirsedler i det daglige arbejde. Den bærbare enhed giver sundhedspersonalet adgang til oplysninger om patienten, markering af udførte arbejdsopgaver og overførsel af resultater fra forskellige kontroller. De indtastede oplysninger ses omgående, både i journalsystemet og på Nova Board.

– Vi har implementeret dette sammen med et koncept, som vi kalder ’bedside’-rapportering, hvor rapporteringen mellem dag- og aftenpersonalet nu sker sammen med patienten. For at optimere rapporteringen, er det en forudsætning, at vi har en Nova Tablet med os, så vi hurtigt kan finde de oplysninger, som patienten efterspørger, siger Anders Carming.

Et eksempel på vellykket forandringsledelse
Nova Ward tests begyndte på Afdeling 30 i løbet af efteråret 2014 og fortsatte i 2015 og 2016. Anders Carming fortæller, at evalueringerne af disse tests både viste store tidsbesparelser, større patientdeltagelse og en forbedret holdånd blandt personalet.

– En af årsagerne til, at det lykkedes for os, var, at vores gruppe af ”superbrugere” fik mandat til at ændre rutiner og mulighed for at styre arbejdet. Derfor blev tingene ikke trukket i langdrag, og vi har tværtimod kunnet gennemføre forandringer løbende.

Takket være denne fremgangsmåde, blev de nye værktøjer ikke tvunget ind i den eksisterende arbejdsgang, men blev i stedet startskuddet til noget helt nyt. Ifølge Anders Carming er implementeringen af COSMIC Nova Ward således et godt eksempel på, hvordan sundhedsvæsenet kan arbejde med forandringsledelse. Han fortæller, at lederne, lige fra de nærmeste ledere til sygehushusledelsen, hele tiden støttede projektgruppen og gav dem mandat og tid til at udvikle både værktøjet og arbejdsmetoderne.

Samtidig arbejdede projektgruppen ikke på egen hånd i et vakuum. Da COSMIC Nova Ward blev konfigureret til afdelingens behov, blev det gjort i et tæt samarbejde med både Cambio og regionsrådets IT-afdeling. Personalet fra IT-afdelingen fik desuden lov til at være med ude på afdelingen for at få en bedre forståelse for, hvordan de digitale værktøjer hang sammen med det faktiske behandlingsarbejde.

– Vi har indset, hvor forskellige sprog vi taler, og derigennem har vi kunnet lære noget af hinanden. Vi satte os heller ikke ned og konfigurerede det på et kontor med lukket dør. Vi stod ved den store skærm ude i afdelingens reception og konfigurerede alt, mens kollegerne gik forbi, kiggede på og stillede spørgsmål. Da vi var færdige, havde alle derfor allerede en fornemmelse af, hvad det hele gik ud på. Alle var kommet med på vognen, længe inden den kørte.

En time mere til patienten
Resultatet dette arbejde er også tydeligt. I de spørgeskemaer, som personaler har udfyldt, fortæller fx 80 procent, at anvendelsen af COSMIC Nova Board har frigjort tid til patienterne. Observationer, som blev foretaget ved slutningen af pilotundersøgelsen, viste også at stuegangene på afdelingen blev forkortet med en time. -Tid som i stedet kunne bruges på patienterne. Med de resultater i ryggen, står resten af sygehuset i Kalmar nu for tur til at foretage den samme rejse.

– Vi regner med at kunne påbegynde den brede implementering i løbet af 2018. Der står en række afdelinger i kø, som gerne vil i gang, og de venter kun på startsignalet.

Del siden

Logotype

Cambio blev grundlagt i 1993 og har siden da leveret heldækkende it-løsninger til sundhedsorganisationer. I dag er Cambio en e-sundhedsvirksomhed, der leverer smarte, pålidelige og brugervenlige løsninger til at forbedre behandlings- og patientsikkerhed med en markedsledende position i Norden og tilstedeværelse i Storbritannien, hvilket inkluderer mere end 100.000 brugere. Vi er engageret i at forbedre sundhedsvæsenet samt patientsikkerheden.
Følg os på:
FacebookInstagram
Kontakt:
Phone Mail Map