Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2019-10-22

Sammen skaber vi næste generations økosystem til sundhedsvæsenet

Igen i år samler WHINN nogle af de stærkeste spillere på det nationale og internationale marked, når års Week of Health and Innovation (WHINN) har stævne i Odense. I år mødes klinikere, leverandører af sundheds-it og forskere for at diskutere, hvordan vi sammen kan skabe et bedre sundhedsvæsen med fremtidens teknologi og innovation.

Tomorrow’s healthcare today

Siden 1993 har Cambio arbejdet målrettet med, at realisere sin visionen om, at skabe et omfattende og komplet it-system, som supporterer hele sundhedsvæsenet. Vi arbejder hver dag mod, at tage del i næste generation af sundhedsvæsenets økosystem med deltagelse i kliniske studier og innovation, som fokuserer på fremtidens sundhedsvæsen – både nationalt og internationalt.

Et eksempel herpå er, at vi det seneste år har været en vigtig partner i et af de førende initiativer, som Nordisk Ministerråd har igangsat – Nordic Interoperability Project (NiP), Project Alva. I projektet ønsker vi, at give patienterne muligheden for, at leve og agere i et åbent og transperent økosystem, uanset hvor i verden vi befinder os. Ved at skabe tværsektorielle partnerskaber og samarbejder med andre leverandører af sundheds-it, åbner vi op for indbyrdes kompatibilitet og helt nye løsninger, som sammen skaber næste generations økosystem i sundhedsvæsen.

Som en af de ledende leverandører af sundheds-it i Norden, tager vi ansvar for, hvordan fremtidens sundhedssektor formes. Vores blanding af teknisk ekspertise og klinisk baggrund gør, at vi som leverandør ser hele økosystemet fra patientens synspunkt. Vi ønsker, at skabe et borgernært sundhedsvæsen med mere tid til den enkelte patient og bedre sundhed. Dette gør vi ved, at understøtte klinikerne i mere smidige arbejdsgange og bedre it-løsninger, hvilket i sidste ende skaber rammerne for mere tid til den enkelte patient.

Vi er stolte af vores glade og tilfredse kunder, som hver dag støttes i, at levere den bedste sundhed og pleje til patienterne. Vi vil glæde os til, at vise jer mange af vores innovative løsninger på dette års WHINN konference, og vi ser frem til at møde jer på messen.

Cambio – en international leverandør

Cambio Healthcare Systems er en it-virksomhed, som leverer produkter og services til hele sundhedsvæsenet. Vi er en af de største udbydere i Skandinavien, og en voksende aktør på det europæiske marked, med mere end 100.000 brugere på hospitaler, universitetshospitaler og sundhedscentre. Vi vokser konstant og er nu over 700 medarbejdere, placeret i Aarhus, Lyngby, Stockholm, Linköping, Reading (UK) og Colombo (Sri Lanka). Vi er alle specialister som arbejder for, at skabe Tomorrow’s healthare today med kraftfulde og innovative it-løsninger til sundhedssektoren.

 

ENGLISH VERSION

Together we create tomorrow’s healthcare today

This years WHINN (Week of Health and INNovation) conference is bringing together one of the most innovative groups of healthcare professionals, across an international audience, championing Better Healthcare through Future Technology.

Tomorrow’s healthcare today

Since 1993, Cambio has focused its expertise and capacity on realising its vision of creating a comprehensive IT support system for the entire healthcare system. We continue to be a part of shaping the next generation of the healthcare ecosystem, with our active support in clinical research and innovative projects, focused on the future of healthcare both nationally and internationally.

As an example of which, over the last year, Cambio has been a major partner in one of the leading Nordic Council of Minister’s initiatives, Nordic Interoperability Project (NiP), Project ALVA. In the project, we wish to enable patients to live and act in an open, seamless, cross-border healthcare ecosystem, by working together with healthcare providers and partners creating the best possible interoperable solutions for the next generation of e-health.

As one of the leading healthcare providers in the Nordic region, we take responsibility for how the health service of the future is to be shaped. We pioneer leading technical knowledge, designed by clinicians, which means that our approach to development and innovation is through an ecosystem where the patient is at the centre. We want to create a patient-centric healthcare system with more time for each patient. At the same time, we support the clinicians in more flexible workflows, giving them more time for the patient.

We have a proud heritage of satisfying our clients new and present e-health requirements, supporting them at every step of how they seek to deliver the very best of health and care. We will proudly be showcasing many of our leading solutions at this years WHINN conference and look forward to meeting you there.

Cambio – an international supplier

Cambio Healthcare Systems is a company that delivers products and services to the e-healthcare market. We are one of the largest suppliers in Scandinavia and a growing player in the European market, with more than 100,000 users across general and university hospitals, health centres and specialist units. We are growing continuously and now have over 700 employees in our offices in Aarhus, Lyngby, Linköping (SE), Stockholm (SE), Reading (UK) and Colombo (Sri Lanka). We are specialists in the e-healthcare sector.

 

 

Del siden

Logotype

Cambio blev grundlagt i 1993 og har siden da leveret heldækkende it-løsninger til sundhedsorganisationer. I dag er Cambio en e-sundhedsvirksomhed, der leverer smarte, pålidelige og brugervenlige løsninger til at forbedre behandlings- og patientsikkerhed med en markedsledende position i Norden og tilstedeværelse i Storbritannien, hvilket inkluderer mere end 100.000 brugere. Vi er engageret i at forbedre sundhedsvæsenet samt patientsikkerheden.
Følg os på:
FacebookInstagram
Kontakt:
Phone Mail Map