Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2019-11-06

Innovation og data skal sikre fremtidens sundhedsvæsen

whinn-cambio-2019

Igen i år samler WHINN nogle af de stærkeste spillere på det nationale og internationale marked, når årets konference har stævne i Odense. I år mødes klinikere, leverandører af sundheds-it og forskere for at diskutere, hvordan vi sammen kan skabe et bedre sundhedsvæsen med fokus på fremtidens teknologi og innovation.

Nytænkning af fremtidens sundhedsvæsen

Vores sundhedssystem står overfor store udfordringer i fremtiden. Vores befolkning vokser, og vi lever længere. Et direkte resultat heraf er, at vores behov for et stærkt og velfungerende sundhedsvæsen er essentielt for både borgere og klinikere. Samtidig skal vi som leverandører af sundheds-it sikre den højeste kvalitet, som ikke går på kompromis med patientsikkerheden og sikrer lige adgang til sundhed for alle i Danmark. Samtidig skal vi sikre, at vores produkter skaber rammerne for det gode arbejdsmiljø og smidige arbejdsgange for klinikerne. I fremtidens sundhedsvæsen kan vi se frem til øget involvering fra patienter og borgere. Det kræver en helt ny model for, hvordan vi i fremtiden skal levere sundhedsydelser.

Cambio leverer i dag innovative løsninger, som forbinder organisationer på tværs af regioner og patienter med sundhedssektoren. Forståelsen for patienterne og klinikernes behov, er for os nøglen til vellykket innovation. Cambios årelange erfaring, dybe forståelse og dedikation til sundheds-it, har skabt et system som i dag fungerer i hele Norden.

En omfattende og dynamisk løsning

Den bedste måde at støtte specialområdet på et hospital, er ved at erkende behovet for specialiserede løsninger, og støtte klinikerne med omfattende, interaktive og dynamiske løsninger, baseret på patienternes egne data. En holistisk visning med nem adgang til al nødvendig information i ønsket opløsning under en given patientsituation – herunder relevante og tilpassede kliniske beslutningsværktøjer.

Efter sommerens opkøb af danske Daintel, kan vi nu tilbyde sundhedssektoren en fuldt integreret og gennemtestet CIS løsning, som i dag fungerer på talrige specialafdelinger – NICU, ICU, Anæstesi og Intensiv – i både ind- og udland.

Med mere end 15 års erfaring i at levere højeste kvalitet og resultater af datadrevne indsigter i patienternes sundhed, er CIS suiten designet til, at behandle, administrere og levere data fra mere end 900 typer af sengeudstyr på tværs af forskellige producenter. Udstyr som konstant er i udvikling, for at matche de stigende udfordringer, som vores kunder møder.

Med vores løsninger opnår sundhedssektoren større effektivitet og bedre resultater, med lige adgang til sundhed, uanset hvor patienterne bor. For at cementere vores rolle i det nye sundhedsvæsen, er Cambio klar til, at hjælpe med at forbinde mennesker og information, inspireret af billederne af netværk, blodgennemstrømning og nervebaner.

Cambio – en international leverandør

Cambio Healthcare Systems er en it-virksomhed, som leverer produkter og services til hele sundhedsvæsenet. Vi er en af de største udbydere i Skandinavien, og en voksende aktør på det europæiske marked, med mere end 100.000 brugere på hospitaler, universitetshospitaler og sundhedscentre. Vi vokser konstant og er nu over 700 medarbejdere, placeret i Aarhus, Lyngby, Stockholm, Linköping, Reading (UK) og Colombo (Sri Lanka). Vi er alle specialister som arbejder for, at skabe Tomorrow’s healthare today med kraftfulde og innovative it-løsninger til sundhedssektoren.

___________________________________

Engelsk version:

Solutions for life – facing the challenges of the future

This years WHINN (Week of Health and INNovation) conference is bringing together one of the most innovative groups of healthcare professionals, across an international audience, championing Better Healthcare through Future Technology.

A comprehensive and dynamic solution

Healthcare provision and social services are facing major challenges. Our population is growing, and we are living longer. As a direct result, our demands for health and social care are increasing. At the same time, healthcare providers must ensure access to high-quality and safe healthcare services, a good working environment and satisfied patients and consumers who want to become more involved and are demanding new ways to interact. This requires a completely new model for the delivery of healthcare and social services.

Cambio delivers innovative solutions that connect organisations across entire regions and joins up patients, health and social care providers. Understanding consumers, patients, and care providers, as well as the latest technology, is the key to successful innovation. Cambio has longevity, experience and a deep understanding of how healthcare and social services function across the Nordics.

We know that the best way to support a specialised area of a hospital is to recognise the need for specialised solutions, providing them with comprehensive, interactive and dynamic patient-centric data-driven insights. A holistic view with easy access to information, in any required resolution; viewing and updating what is needed in any given patient situation including relevant and customised clinical decision tools.

Cambio, following its summer acquisition of Daintel, has recognised this and is further developing its now enlarged CIS suite of solutions across numerous hospital sites, investing in a tried and tested implementation approach and support delivery, derived from an international client base across multiple specialist departments, ICU – NICU – Anaesthesia – Recovery and more.

With more than 15 years’ experience in delivering results, quality and data-driven insights into a patients’ wellbeing, the CIS solution is designed to process, manage and deliver data from more than 900 types of bedside medical devices, across multiple manufacturers, continually evolving to match the ever-increasing challenges being met by our customers.

Our solutions achieve greater efficiency and better outcomes, with equal access to healthcare and social services no matter where people live. To cement our role in the new health and social care landscape, Cambio is ready to help link people and information, inspired by images of networks, connectivity, blood flow and nerve pathways.

Cambio – an international supplier

Cambio Healthcare Systems is a company that delivers products and services to the e-healthcare market. We are one of the largest suppliers in Scandinavia and a growing player in the European market, with more than 100,000 users across general and university hospitals, health centres and specialist units. We are growing continuously and now have over 700 employees in our offices in Aarhus, Lyngby, Linköping (SE), Stockholm (SE), Reading (UK) and Colombo (Sri Lanka). We are specialists in the e-healthcare sector.

Del siden

Logotype

Cambio blev grundlagt i 1993 og har siden da leveret heldækkende it-løsninger til sundhedsorganisationer. I dag er Cambio en e-sundhedsvirksomhed, der leverer smarte, pålidelige og brugervenlige løsninger til at forbedre behandlings- og patientsikkerhed med en markedsledende position i Norden og tilstedeværelse i Storbritannien, hvilket inkluderer mere end 100.000 brugere. Vi er engageret i at forbedre sundhedsvæsenet samt patientsikkerheden.
Følg os på:
FacebookInstagram
Kontakt:
Phone Mail Map