Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2020-02-25

Cambio og Syddansk Universitet samarbejder i projekt DICTA om kliniske beslutningsstøtte til praktiserende læger

Cambio og Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet samarbejder i projekt DICTA- (DIgital Coaching af patienter med Type 2 diabetes og beslutningsstøtte til Almen praktiserende læger i Danmark), om at forbedre livet for patienter med type 2-diabetes gennem en IT-understøttet livsstils- og behandlingsintervention.

 

I Danmark var der i 2018 over 260.000 danskere der levede med type 2 diabetes. Incidensen er stigende hvilket betyder, at der i 2030 vil være 430.000 danskere med type 2 diabetes. Mange af disse borgere bliver i dag behandlet hos deres almen praktiserende læge, der også er tovholder i borgerens forløb gennem sundhedsvæsenet.

Praktiserende læge, postdok. Ph.D Carl J. Brandt (Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet) beskriver at interventionen således i projektet:

”DICTA, der udvikles i samarbejde med Cambio, Liva Healthcare og CGM (XMO) muliggør individualiseret behandling af høj kvalitet i almen praksis, dels ved at give de praktiserende læger adgang til individuel medicinanbefaling, dels ved at give patienten en personlig vejleder (Coach) som møder patienten i øjenhøjde på patientens betingelser. DICTA forventes endvider herved at lette samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger.

Yderligere beskriver han at:

”Interventionen er baseret på at integrere to gennemprøvede effektive virkemidler i IT-systemet hos den praktiserende læge. På denne måde tilpasser vi en specialiseret og superviseret behandling i almen praksis i kombination med individuel patientcoaching”.

For bl.a. at muliggøre dette anvendes Cambios Klinisk beslutningsstøtte værktøj – CDS.

Ved at opsætte en regel, baseret på evidensbaseret klinisk guidelines for diabetes og blodtryksbehandling, vil den praktiserende læge blive notificeret om den bedst mulige medicinske behandling til borgeren. Dette sker ved, at borgerens journal automatisk gennemsøges for bestemte indikatorer, der kan give en besked til lægen om hvilken medicinsk behandling der er bedst for den pågældende borger. På denne måde vil man kunne målrette den diabetiske og blodtryksnedsættende behandling bedre. Dette øger patientsikkerheden og kvaliteten i behandlingen.

Der er et stort potentiale hvis interventionen viser sig at være effektiv for borgerne. Dermed er en implementering på nationalt plan meget gennemførlig, og interventionen kan sandsynligvis tilpasses andre livsstilsrelaterede kroniske sygdomme i Danmark og i andre lande.

Del siden

Logotype

Cambio blev grundlagt i 1993 og har siden da leveret heldækkende it-løsninger til sundhedsorganisationer. I dag er Cambio en e-sundhedsvirksomhed, der leverer smarte, pålidelige og brugervenlige løsninger til at forbedre behandlings- og patientsikkerhed med en markedsledende position i Norden og tilstedeværelse i Storbritannien, hvilket inkluderer mere end 100.000 brugere. Vi er engageret i at forbedre sundhedsvæsenet samt patientsikkerheden.
Følg os på:
FacebookInstagram
Kontakt:
Phone Mail Map