Logotype
Logotype
Logotype

Om os

Cambo Healthcare Systems er en af nordens førende leverandører af informationssystemer til sundhedssektoren og en voksende aktør på det europæiske marked med i dag godt 100.000 brugere ved akut- og universitetshospitaler, lægeklinikker og i primærsektoren. Med vores helhedsløsninger leverer vores kunder sundhedsydelser til 4 millioner patienter.

Vores vision

Vores vision er at være en førende international e-sundhedsvirksomhed, der leverer løsninger, der forbedrer sundhedsvæsenet  og øger patientsikkerheden.

Portrait

Vores vision er at skabe førende og innovative e-sundhedsløsninger, der øger patientsikkerheden og forbedrer sundhedsvæsenet. Vi gør det ved altid at have fokus på patientens bedste og ved at udvikle effektive løsninger til personalet.

Vores virksomhed

Virksomheden startede i 1993. Vi vokser kontinuerligt, og er i dag ca. 400 medarbejdere globalt med forskellig baggrund, kompetenceområder og arbejdsopgaver, der alle brænder for at udvikle åbne heldækkende e-sundhedsløsninger specialiseret til det offentlige sundhedsvæsen. Vi er lokalt tæt på vores kunder med kontorer i Sverige, Danmark, England og Sri Lanka.

Portrait

Vi tror, at innovationer inden for e-sundhed spiller en vigtig rolle da de giver muligheder og er katalysator for forandringer af sundhedsvæsenet. Forebyggende behandling, sammenhængende behandlingsforløb, patientdeltagelse og IT-baseret klinisk beslutningsstøtte er områder, hvor moderne informationsteknologi har meget at bidrage med.

Cambio internationalt

Ud fra et internationalt perspektiv ligger Sverige på forkant med hensyn til brugen af e-sundhedstjenester. Der har i lang tid eksisteret en veludbygget teknisk infrastruktur og en række nationale e-tjenester, der gør samarbejdet mellem forskellige aktører i behandlingskæden lettere uafhængigt af organisatorisk eller geografisk placering. Mange af de løsninger, Cambio Healthcare Systems  har udviklet sammen med de svenske kunder, er meget interessante også uden for landets grænser, og det er især erfaringen med at knytte informationsflowet sammen i et sammenhængende behandlingsforløb, der har vakt interesse internationalt. Uden for Sverige anvendes Cambio Healthcare Systems produkter på det danske marked og i Storbritannien. Vores produkter markedsføres i hele Norden, og i takt med at virksomheden vokser, planlægges nye markedsindtog – især på det europæiske marked.

Portrait

Cambio Healthcare Systems har en betydelig produktudviklingskapacitet sammen med en dokumenteret implementeringsmetode til at støtte fremtiden i sundhedssektoren. Cambio er kompetent og omhyggelig med erfarne og fagligt dygtige medarbejdere, der arbejder i et godt partnerskab med vores kunder.

Vores udviklingsarbejde

Med en udviklingsorganisation der alene er på over 250 medarbejdere og med en viden om både processer og teknik har Cambio Healthcare Systems et verdensførende udviklingsteam med stor fokus på softwareudvikling. Vores ambition er at kombinere en kontinuerlig udvikling af vores teknik samtidig med at behandlingsforløb og e-sundhedstjenestens softwarestøtte konstant forbedres, så vi kan tilbyde vores kunder en mere sikker og effektiv behandlingsstøtte. Samarbejde og forståelse af både samfundet og kundernes krav er hjørnesten i at drive vores udvikling mod det rigtige mål.

Logotype

Cambio blev grundlagt i 1993 og har siden da leveret heldækkende it-løsninger til sundhedsorganisationer. I dag er Cambio en e-sundhedsvirksomhed, der leverer smarte, pålidelige og brugervenlige løsninger til at forbedre behandlings- og patientsikkerhed med en markedsledende position i Norden og tilstedeværelse i Storbritannien, hvilket inkluderer mere end 100.000 brugere. Vi er engageret i at forbedre sundhedsvæsenet samt patientsikkerheden.
Følg os på:
FacebookInstagram
Kontakt:
Phone Mail Map