Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Clinical Display  |  COSMIC Order Management  |  COSMIC e-Prescribing  |  COSMIC Care Documentation

COSMIC Care Documentation

COSMIC Care Documentation – en dokumentationsstøtte til hele sundhedsvæsenet, der udgør kernen i patientdokumentationen. I COSMIC Care Documentation findes patientens kronologiske journal, og i journalen kan brugeren læse alle oplysninger om patienten i en kronologisk orden, fordi øvrige funktioner i COSMIC skaber tidsforbundne referencer til journalen. COSMIC Care Documentation består af tre integrerede funktioner: Kronologisk journal, Behandlingsplan og Rapportblad, hvor den kronologiske journal håndterer det løbende dokumentationsbehov ved hjælp af konfigurerbare afdelingsspecifikke optegnelser. Med Behandlingsplanen oprettes en tværprofessionel dokumentationsproces med behandlingsbehov, mål og planlagte aktiviteter, der derefter kan følge patienten gennem behandlingen. I Rapportbladet kan man på problemorienteret vis dokumentere alle uforudsete hændelser, (problemer, tiltag og resultat). Alle informationer, der registereres i COSMIC Care Documentation, kan også filtreres og struktureres, så de tilpasses den enkelte afdelings behov, samtidig med at al dokumentation om patienten holdes sammen.

Produktblad

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio blev grundlagt i 1993 og har siden da leveret heldækkende it-løsninger til sundhedsorganisationer. I dag er Cambio en e-sundhedsvirksomhed, der leverer smarte, pålidelige og brugervenlige løsninger til at forbedre behandlings- og patientsikkerhed med en markedsledende position i Norden og tilstedeværelse i Storbritannien, hvilket inkluderer mere end 100.000 brugere. Vi er engageret i at forbedre sundhedsvæsenet samt patientsikkerheden.
Følg os på:
FacebookInstagram
Kontakt:
Phone Mail Map