Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Clinical Display  |  COSMIC Order Management  |  COSMIC e-Prescribing  |  COSMIC Care Documentation

COSMIC Clinical Display

COSMIC Clinical Display er COSMIC’s generelle oversigter, der præsenterer information om patient og handlinger ud fra tre forskellige perspektiver: patientens, brugerens og organisationens. Patientoversigten giver brugeren et samlet billede af gennemførte og planlagte aktiviteter og kontakter, diagnoser, vitale parametre, lægemidler og henvisninger. Patientoversigten fungerer også som navigationsgrænseflade, hvorfra brugeren kan nå mere detaljeret information. I patientoversigten findes også en analysedel, hvor brugerne får en grafisk oversigt over vitalparametre, lægemidler og laboratorieværdier på en tidsakse, der kan zoomes fra min. op til et år. Min oversigt giver brugeren et samlet billede over sin kalender og sine patienter samt udestående arbejdsopgaver som vurderede henvisninger og usignerede optegnelser. I afdelingsoversigten præsenteres information om en eller flere organisatoriske enheder for at støtte de ledende funktioner i afdelingen. Her gives information om belægning, usigneret eller ubekræftet information, ind- og udgående henvisninger samt debiteringsforhold.

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio blev grundlagt i 1993 og har siden da leveret heldækkende it-løsninger til sundhedsorganisationer. I dag er Cambio en e-sundhedsvirksomhed, der leverer smarte, pålidelige og brugervenlige løsninger til at forbedre behandlings- og patientsikkerhed med en markedsledende position i Norden og tilstedeværelse i Storbritannien, hvilket inkluderer mere end 100.000 brugere. Vi er engageret i at forbedre sundhedsvæsenet samt patientsikkerheden.
Følg os på:
FacebookInstagram
Kontakt:
Phone Mail Map