Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Link  |  COSMIC Theatre Management  |  COSMIC Psychiatry  |  COSMIC Birth  |  COSMIC Emergency

COSMIC Link

COSMIC Link er en stabil, teknisk funktion, der sammenkobler kommunikationen mellem kommunen, hospitalerne og den praktiserende læge. Med COSMIC Link støttes oprettelsen af en fælles behandlingsplan. Da COSMIC Link henter alle informationer fra Cambio COSMIC, kan al kompetent personale i behandlingskæden få adgang til patientinformationer, journaloplysninger, læge- og omsorgsepikriser, rehabiliteringsrapporter og lægemiddelliste. Omstændige og kringlede faxrutiner bliver et minde blot. I stedet klares indlæggelsesmeddelelser, indkaldelser og behandlingsplanlægning og udskrivningsmeddelelser helt elektronisk.

Fra COSMIC Link kan du let trække informationer, der gør det daglige arbejde lettere, f.eks. at kunne se antallet af patienter, der er klar til at blive udskrevet på en bestemt enhed, klinik eller for hele regionen.

En ekstra praktisk funktion er, at COSMIC Link kan sende en notifikation via e-mail, når der sendes en ny besked. På den måde bliver man som modtager gjort opmærksom på, at der er kommet en besked, selv når man ikke er logget ind i COSMIC Link.

COSMIC Link kort:
  • En samlet sagsbehandling, hvor meddelelser sendes og modtages mellem hospital, kommune og den primære sektor.
  • Du får som autoriseret bruger adgang til aktuelle sager
  • Hver enhed (sygehusafdeling, hjemmepleje og lægepraksis) kan kun følge de sager, man har del i.
  • Den koordinerede behandlingsplan dokumenteres et sted med mulighed for, at hver part kan signere selvstændigt.
  • Hjemmeplejen får adgang til udvalgte dele af patientens journal.
Produktblad

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio blev grundlagt i 1993 og har siden da leveret heldækkende it-løsninger til sundhedsorganisationer. I dag er Cambio en e-sundhedsvirksomhed, der leverer smarte, pålidelige og brugervenlige løsninger til at forbedre behandlings- og patientsikkerhed med en markedsledende position i Norden og tilstedeværelse i Storbritannien, hvilket inkluderer mere end 100.000 brugere. Vi er engageret i at forbedre sundhedsvæsenet samt patientsikkerheden.
Følg os på:
FacebookInstagram
Kontakt:
Phone Mail Map