Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Clinical Display  |  COSMIC Order Management  |  COSMIC e-Prescribing  |  COSMIC Care Documentation

COSMIC Order Management

Rekvisition- og svarfunktionaliteten COSMIC Order Management er forbindelsen mellem dig og laboratoriet, der forenkler og systematiserer det daglige. Her kan du oprette røntgenbestillinger og bestillinger af prøvesvar til forskellige laboratorier .

Du får adgang til laboratoriespecialer som klinisk kemi, mikrobiologi, immunologi, blod/transfusionslab og patologi. Under hver speciale er der mulighed for at bestille flere undersøgelser/analyser i den samme bestilling. Man kan gruppere analyser og oprette egne analysepakker. Og unikke medicinske spørgsmål, som skal besvares af prøvetager kan kobles sammen med hver undersøgelse/analyse. Laboratoriets information omkring undersøgelser/analyser og prøvetagning kan også knyttes til rekvisitionsfunktionen. Via en kopifunktion kan man oprette en række henvisninger og prøvetagninger til en patient. Ved røntgenbestillinger kobles udførende enheder med de forskellige røntgenudbud pr. enhed.

Resultatet kommer tilbage til en indbakke, hvor hele personalet let kan se sine egne svar. Svarene ender også på den enkelte patients svarliste. Numeriske værdier/resultater kan sammenlignes grafisk – ekstra praktisk, når man f.eks. skal vise, hvordan blodværdier hos en patient har ændret sig over en bestemt periode.

Produktblad

Cambio avsändare bild

Logotype

Cambio blev grundlagt i 1993 og har siden da leveret heldækkende it-løsninger til sundhedsorganisationer. I dag er Cambio en e-sundhedsvirksomhed, der leverer smarte, pålidelige og brugervenlige løsninger til at forbedre behandlings- og patientsikkerhed med en markedsledende position i Norden og tilstedeværelse i Storbritannien, hvilket inkluderer mere end 100.000 brugere. Vi er engageret i at forbedre sundhedsvæsenet samt patientsikkerheden.
Følg os på:
FacebookInstagram
Kontakt:
Phone Mail Map